Trang tin bat dong san dep

Thế giới thực vật: Làm sao để hạt nảy mầm?Câu hỏi: Những điều kiện bên trong và bên ngoài nào cần cho hạt nảy mầm?
Cần phải làm thí nghiệm gì để chứng minh chất lượng hạt ảnh hưởng đến sự nảy mầm? (Ưu tiên gửi ảnh hay clip thí nghiệm)
Hãy gửi câu trả lời của bạn về địa chỉ:
traloi.taymaytomo@gmail.com
Hai người trả lời sớm nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà từ bọn mình là những cuốn sách khoa học thú vị.
Hãy subscribe Youtube và like FB của bọn mình để đón xem rất nhiều thí nghiệm thú vị sắp tới. Và Hãy không ngừng TÁY MÁY TÒ MÒ
Tài liệu tham khảo: SGK SInh 6, bài 35 trang 113, Điều kiện nảy mầm của hạt

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.